Bli flyger!

Enten du vil fly på fritiden eller gjøre det til et yrke, er flyklubbene våre det beste og rimeligste stedet å starte.

Ta kontakt med en klubb og avtale en prøvetime.

Flyklubber i Norge
NLF

Alle medlemmer er flyttet til Min idrett. Her finner du svar på spørsmål om det nye medlemssystemet Min idrett og Klubbadmin

Da kan vi med glede meddele at årets isbane/flyplass i Elgå er klar.
Det har vært problemer med overvann, løssnø og kompakt snø, som er som betong...
tungt arbeid for traktoren, men nå er det klart!

Motorflystyret inviterer klubbledere til møte 7. og 8. april

De år det ikke avholdes seksjonsmøter og luftsportsting er det anbefalt å avholde ledermøter i seksjonene. Disse møtene er ikke besluttende, men viktige for å holde en god kommunikasjon og oppfølging av virksomheten i tingperioden.

Som akropilot blir du tryggere, og lærer å håndtere flymaskinen i alle situasjoner og alle flystillinger. Dette vil gjøre deg til en bedre og sikrere pilot.

NLF

Schaathun var 1. visepresident i NLF i seks år fra 2011-2017. Han var en aktiv pådriver og leder for strategi- og omstillings-prosesser i NLF, inkludert organisasjonsutvikling og rekruttering/ansettelse av ny generalsekretær.

NLF

Det har vært problemer i Europa med at frekvenser som er avsatt til datalink-kommunikasjon i luftfarten brukes til talekommunikasjon fra fly. Nå har NKOM og Luftfartstilsynet avdekket at slik bruk også har forekommet i Norge.

Tittel Dato Klubb
Teorikurs for akroflyging i Bodø 14.04-2018
Fly-inn, Thomlevold, ENDO 19.05-2018 Land Flyklubb
Flydagen Kjeller 03.06-2018 Nedre Romerike Flyklubb, Veteranflygruppa
Flydag/Fly-inn, Thomlevold, ENDO 18.08-2018 Land Flyklubb
Telemark Airshow 2018 02.09-2018 Telemark Airshow
Ski - & sjøflyging 31.12-2018 NLF Ski- & sjøflykomiteen